Pokalbiai(会話練習) No.1

今回は、会話練習。リトアニア語→英語の順で、8つの会話文を載せました。
 
1)
♀ Labas rytas.
♂ Labas rytas.
♀ Mano vardas Daiva.
♂ Labai malonu. Aš Vytautas.
 
♀ Good morning.
♂ Good morning.
♀ My name is Daiva.
♂ Nice to meet you. I am Vytautas.
💡vardasは名前、pavardėは苗字
 
2)
♂ Laba diena.
♀ Laba diena.
♂ Ar jūs esate Rasa Kuodytė?
♀ Taip. O jūs esate Tomas, studentas iš Niujorko?
♂ Taip. Dabar studijuoju Vilniuje.
♀ Puiku, aš taip pat studijuoju Vilniuje.
 
♂ Good afternoon.
♀ Good afternoon.
♂ Are you Rasa Kuodytė?
♀ Yes. And are you Tomas, a student from New York?
♂ Yes. Now I study in Vilnius.
♀ Great, I also study in Vilnius.
 
3)
♂ Laba diena.
♀ Laba diena.
♂ Ar yra ponas Pakšys?
♀ Taip. Kaip jūsų vardas ir pavardė?
♂ Aš esu Jonas Degutis.
♀ Iš banko?
♂ Taip.
♀ Prašom.
♂ Ačiū.
 
♂ Good afternoon.
♀ Good afternoon.
♂ Are you Mr. Pakšys?
♀ Yes. What is your first name and surname?
♂ I am Jonas Degutis.
♀ Are you from a bank?
♂ Yes.
♀ You are welcome.
♂ Thanks.
 
4)
♀1 Atsiprašau, ar jūs esate ponia Aldona Dagienė?
♀2 Taip. O jūs panelė Ona Butkutė?
♀1 Taip. Labai malonu.
♀2 Labai malonu.
 
♀1 I am sorry, are you Mrs Aldona Dagienė?
♀2 Yes. And are you Miss Ona Butkutė?
♀1 Yes. Nice to meet you.
♀2 Nice to meet you.
 
5)
♂1 Laba diena.
♂2 Laba diena. Kokia jūsų pavardė?
♂1 Mano pavardė Šmitas.
♂2 Koks jūsų vardas?
♂1 Hubertas.
♂2 Iš kur esate?
♂1 Iš Vokietijos, iš Hamburgo.
 
♂1 Good afternoon.
♂2 Good afternoon. What is your surname?
♂1 My surname is Šmitas.
♂2 What is your name?
♂1 Hubertas.
♂2 Where are you from?
♂1 I am from Germany, Hamburg.
 
6) ☎️
♀ Alio!
♂ Labas vakaras.
♀ Labas vakaras.
♂ Čia Paulius.
♀ Labai malonu.
♂ Ar yra Šarūnas?
♀ Ne, dabar nėra. Jis Kaune.
♂ Ačiū. Labanakt.
♀ Nėra už ką. Labanakt.
 
♀ Hello!
♂ Good evening.
♀ Good evening.
♂ This is Paulius.
♀ Nice to meet you.
♂ Is Šarūnas here?
♀ No, he isn't now. He is in Kaunas.
♂ Thanks. Good night.
♀ You're welcome. Good night. 
💡Alioは「もしもし」
 
7) ☎️
♀1 Alio!
♀2 Labas rytas.
♀1 Labas rytas.
♀2 Atsiprašau, ar yra Lina?
♀1 Taip. Aš kalbu.
♀2 Čia tu? Puiku! Čia aš, Irena.
♀1 O, kaip malonu!
 
♀1 Hello!
♀2 Good morning.
♀1 Good morning.
♀2 I am sorry, Is Lina here?
♀1 Yes. I am speaking.
♀2 Are you? Great! This is Irena.
♀1 So, how nice!
 
8) ☎️
♀ Muziejus.
♂ Laba diena.
♀ Laba diena.
♂ Čia Vytautas Radaitis. Iš ministerijos. Atsiprašau, ar yra ponas Kuodys?
♀ Ne. Direktorius dabar Vokietijoje.
♂ Ačiū. Sudie!
♀ Nėra už ką. Sudie!
 
♀ This is the musium.
♂ Good afternoon.
♀ Good afternoon.
♂ This is Vytautas Radaitis. I am from a ministry. I am sorry, is Mr. Kuodys here?
♀ No. The director is in germany now.
♂ Thanks. Bye!
♀ You're welcome. Bye!
 
どうでしたか?6〜8は電話でのやり取りでしたが、ここに載っている単語は、日常会話でよく使われる単語なので、一部を自分の状況に置き換えたりして、じゃんじゃん練習してください。